Välkommen till Kompanion!

Kompanion är ett modernt verktyg för hemtjänstplanering på nätet, utvecklat för att stötta svenska hemtjänstutförare i en komplex vardag.