Kompanion -
Hemtjänstplanering på webben


Att bo hemma när du blir äldre, även om du kanske behöver hjälp med de dagliga sysslorna är nog något vi alla vill möjliggöra för de som vill. Att göra detta på ett tryggt och kvalitetssäkrat sätt och samtidigt hushålla med resurserna är en av vår tids stora utmaningar.

Kompanion är ett planeringsverktyg på webben som hjälper hemtjänsten att organisera sitt dagliga arbete. Vi skapar mer tid för brukarna och säkerställer att inga insatser faller mellan stolarna. Samtidigt minskas restider och transportkilometrar.

Kompanion innehåller avancerad teknologi för ruttoptimering från DPS International. Optimeringen används att finna bästa turerna utifrån de krav och färdigheter som du själv vill använda. Vi tar hänsyn till restider för gående, cyklande och personal som åker bil. Du kan också arbeta med både kontaktgrupper och kontaktmannaskap.

Kompanion är enkelt att starta och att använda. Kompanion kräver ingen särskild hårdvara eller annan utrustning och kan startas efter några dagars träning och inställning av just ditt hemtjänstområde.

Läs mer om ruttoptimering och vår planeringsfilosofi ‹‹här››.

Klicka på bilden till vänster eller ‹‹här›› för att se en film om Kompanion.